แบงก์ชาติ ร่วมเจรจาทวิภาคีจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks (QABs)

  
    ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกลางเมียนมาร์ เข้าร่วมเจรจาเพื่อจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks (QABs) ระหว่างไทยและเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ
ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกลางเมียนมาร์ ได้ตกลงที่จะเข้าร่วมเจรจาเพื่อจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks ระหว่างไทยและเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนร่วมกันมาอย่างยาวนาน และในช่วงที่ผ่านมานักลงทุนชาวไทยได้เข้าไปลงทุนในเมียนมาร์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks ระหว่างไทยและเมียนมาร์จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและรองรับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเงินของสองประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตได้ ในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ตกลงเข้าร่วมเจรจาทวิภาคีเพื่อจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks กับประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว 2 ประเทศ คือ ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 14 และ 31 มีนาคม 2559 ตามลำดับ
สำหรับ กรอบความร่วมมือทางการเงินที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนคือ กรอบการรวมตัวภาคการธนาคารอาเซียน ซึ่งเริ่มต้นขึ้นใน พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยสนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกมีการจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks (QABs) ระหว่างกันให้ได้ภายใน พ.ศ. 2563 ซึ่งการเจรจาจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks จะเป็นการเจรจาแบบทวิภาคี บนหลักการต่างตอบแทน ตามความพร้อมของแต่ละประเทศสมาชิก ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ที่จะเข้าข่ายได้รับคัดเลือกเป็น Qualified ASEAN Banks จะต้องเป็นธนาคารพาณิชย์สัญชาติอาเซียน ที่มีความแข็งแกร่ง และผ่านเกณฑ์คัดเลือกของประเทศที่จะไปดำเนินธุรกิจ
 
28 พฤศจิกายน 2559 , 18:24 น. , อ่าน 1281  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด