จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย สนองนโยบายรัฐบาล กระตุ้นให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น
ที่บริเวณสนามหญ้า หน้าอาคารอำนวยการ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพของรัฐบาล โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆ ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการ และบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนประชาชน มาร่วมออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เป็นการตอบสนองนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น หากร่างกายแข็งแรงย่อมส่งผลให้การทำงาน และการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายนี้ จะมีทุกวันพุธ เวลา 15.00-16.30 โดยประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน
 
30 พฤศจิกายน 2559 , 16:20 น. , อ่าน 1271  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย