วัดทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ลั่นฆ้องกลองระฆังถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

  
    วัดในจังหวัดเชียงใหม่ ลั่นฆ้องกลองระฆัง พร้อมเจริญชัยมงคลคาถา ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ในโอกาสที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภาในนามปวงชนชาวไทยได้กราบบังคมทูลอัญเชิญองค์รัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 และรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 นั้น โดยบรรยากาศที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตุลาการ ศาล อัยการ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีมหามงคล และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งนี้ วัดทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง พร้อมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา โดยพร้อมเพรียงกัน
 
1 ธันวาคม 2559 , 23:04 น. , อ่าน 1287  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด