อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ Kick off ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันประจำปี 2560 เป็นอำเภอแรกของจังหวัดเชียงใหม่

  
    อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องอำเภอแรกของจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้า Kick off แก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันสอดส่องดูแล ป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่
ที่บริเวณสามแยกทางเข้าหมู่บ้านห้วยจะค่าน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว นำบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมเปิดตัวกิจกรรมรณรงค์โดยลดปริมาณเชื้อเพลิงป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอเชียงดาว ประจำปี 2560 ซึ่งอำเภอเชียงดาว เป็นอำเภอนำร่องแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากปีที่ผ่านมาอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกอำเภอหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันไฟป่าเป็นอย่างมาก โดยในปีนี้ได้จัดทำแผนบูรณาการทุกภาคส่วน ลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดให้ช่วงเดือนธันวาคม 2559 จะเริ่มทำแนวกันไฟ พร้อมตั้งจุดบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่เกิดจุดHotspot สูงในปี 2559 จำนวน 6 จุด ตลอดจนจัดทำการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการ แก่เกษตรกร และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศ มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ช่วยกันสอดส่องดูแล เป็นหู เป็นตาให้กับทางราชการ หากพบการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรโดยไม่มีการควบคุมให้โทรแจ้งที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 53 112236 เพื่อจะได้แจ้งให้ศูนย์อำนวยการสั่งการระดับตำบล อำเภอแจ้งหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เข้าดำเนินการต่อไป
 
2 ธันวาคม 2559 , 17:18 น. , อ่าน 1271  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด