จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตามแนวคิด “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายการปฏิบัติงานในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล โดยที่ประชุมมีมติให้จัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีพิธีเปิดกิจกรรมในเวลา 09.00 น. และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลในปีนี้ มีการจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน การกล่าวสุนทรพจน์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หัวข้อ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
2 ธันวาคม 2559 , 18:33 น. , อ่าน 1297  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย