สวนสัตว์เชียงใหม่ เตรียมพร้อมช่วง ช่วง และหลินฮุ่ย ก่อนเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์

  
    สวนสัตว์เชียงใหม่เตรียมพร้อมช่วง ช่วง และหลินฮุ่ย ก่อนเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์ของแพนด้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนจัดแสดงกลางแจ้ง จัดกิจกรรมต้อนรับฤดูหนาว “แพนด้าท้าลมหนาว ที่สวนหลังบ้าน” นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ ดำเนินการเตรียมความพร้อมช่วง ช่วง และหลินฮุ่ย ก่อนเข้าสู่ฤดูผสมพันธ์ ต้องมีการวางแผนทำให้สุขภาพร่างกายจิตใจสมบูรณ์ ลดความเครียด อาหารต้องสมบูรณ์ สด ใหม่ การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมือนฤดูกาลในประเทศจีน จึงได้จัดกิจกรรมต้อนรับฤดูหนาว “แพนด้าท้าลมหนาว ที่สวนหลังบ้าน” ทำการเปิดส่วนจัดแสดงกลางแจ้งของแพนด้า ภายหลังได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมจัดทำของเล่นให้กับแพนด้า มีการปลูกต้นไผ่ และทำน้ำตกจำลอง ตลอดจนสภาพโดยรอบให้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุด และใกล้เคียงกับเมืองเฉินตู เพื่อให้แพนด้าทั้ง 2 ตัวได้ออกกำลังกาย สัมผัสอากาศธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมช่วง ช่วง และหลินฮุ่ย ก่อนเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์ ทางด้านนายสัตวแพทย์บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์วิจัย และการศึกษา องค์การส่วนสัตว์ กล่าวว่า สำหรับแผนที่จะเกิดขึ้น หลังจากที่ได้มีการปรับสภาพของทั้งช่วงช่วงและหลินฮุ่ย ให้เจอกับแสงธรรมชาติ ให้เจอกับอุณหภูมิ ธรรมชาติ ให้อยู่ในฤดูหนาว ซึ่งฤดูหนาวนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้ให้แพนด้าเข้าสู่ฤดูกาลเป็นสัด ฤดูหนาวจะทำให้ความมืดเกิดขึ้นเร็ว จะทำให้แพนด้าทั้งสองตัว เข้าสู่ระบบการสืบพันธุ์ ซึ่งทีมงานพยายามให้กระบวนการทางธรรมชาติทำงานกับระบบร่างกายของแพนด้าทั้งสองตัว ให้ระบบแสง อุณหภูมิ ความชื้นทำงานกับร่างกายของแพนด้าอย่างเต็มที่ ตั้งความหวังว่าการตกไข่และฤดูผสมพันธุ์น่าจะเกิดขึ้นถ้าทุกอย่างปกติ จะให้หลินฮุ่ยแสดงความเป็นสัดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ –เมษายน 2560 ก็จะทำการผสมเทียมอีกครั้ง ด้วยการวางแผนอย่างเต็มที่ ด้วยการศึกษาหาข้อมูลอย่างเต็มที่ ความทุ่มเทของทีมงาน คาดหวังว่า ฤดูกาลหน้าน่าจะมีแพนด้าน้อยตัวที่ 2 เกิดขึ้นในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ สามารถมาชื่นชมความน่ารักของช่วง ช่วง และ หลินฮุ่ย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ส่วนจัดแสดงกลางแจ้ง (สวนหลังบ้าน) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 น. ได้ทุกวัน
 
3 ธันวาคม 2559 , 12:55 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย