สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เตือนโรคที่มากับหน้าหนาว สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนระมัดระวังโรคที่มาในฤดูหนาว โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ภาคเหนืออากาศได้เริ่มหนาวเย็นแล้ว และในบางพื้นที่โดยเฉพาะบนดอยสูง อุณหภูมิของอากาศอาจจะเย็นลงโดยเฉียบพลัน ซึ่งประชาชนต้องระมัดระวังโรคที่มาในฤดูหนาว ได้แก่ โรคไข้หวัด,โรคไข้หวัดใหญ่,โรคปอดบวม,โรคหัด,โรคหัดเยอรมัน และโรคไข้สุกใส โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ มีการแพร่ระบาดตลอดปี โดยเฉพาะใน 3 กลุ่มเสี่ยง คือ 1.กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 2.กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และ 3.กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง โรคตับ โรคไต และโรคโลหิตจาง เป็นต้น เนื่องจากผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี้มีภูมิต้านทานโรคต่ำ จะเจ็บป่วยง่าย และเมื่อป่วยแล้ว อาการมักรุนแรงกว่าคนทั่วไป ดังนั้นคนกลุ่มนี้ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองเป็นพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค ขอแนะนำให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง และล้างมือบ่อยๆ เพื่อกำจัดเชื้อโรคและ สิ่งสกปรกที่ติดมากับมือ ส่วนผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัด ให้พักผ่อนมากๆ และสวมหน้ากากอนามัย หยุดเรียน หยุดทำงาน เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ไปยังผู้อื่น หากไข้ไม่ลดภายใน 2 วัน หรือมีอาการหอบเหนื่อย ขอให้รีบไปพบแพทย์เนื่องจากอาจมีอาการแทรกซ้อนได้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล ขอให้ดำเนินการตามมาตรการ ตรวจคัดแยกเด็กป่วยทุกเช้า รวมทั้งดูแลความสะอาดอุปกรณ์ของเล่น ภายในศูนย์ และโรงเรียนเพื่อป้องกันการระบาดของโรค
 
4 ธันวาคม 2559 , 11:58 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด