จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 199 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่บริเวณหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับบรรยากาศ การทำบุญตักบาตร มีข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และประชาชนทุกหมู่เหล่า มาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องบูชาทองน้อย และกราบถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำกล่าวคำถวายของใส่บาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นพระสงฆ์ 199 รูป ออกรับบิณฑบาตจากประชาชน ซึ่งทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี 2501 เป็นต้นมา พร้อมทั้งทรงก่อตั้งโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านดังเช่นปัจจุบัน
 
5 ธันวาคม 2559 , 08:21 น. , อ่าน 1246  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย