จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ถวายแด่พ่อ : กล้วยแตกหน่อ ความรู้ สู่ประชาชน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ถวายแด่พ่อ : กล้วยแตกหน่อ ความรู้ สู่ประชาชน เพิ่มความชุ่มชื้นแก่สภาพแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พลตรีเกษมสุข ตา คำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ และนายภารดร หอมแย้ม รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤษศาสตร์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้ ถวายแด่พ่อ : กล้วยแตกหน่อความรู้สู่ประชาชน เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแก่สภาพแวดล้อม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบต้นกล้วยให้กับผู้แทนจากหน่วยทหาร ตำรวจ หน่วยงานยุติธรรม และประชาชน เพื่อนำไปขยายพันธุ์แตกหน่อ สร้างชุมชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งต้นกล้วยที่นำมาปลูกในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 389 ต้น จาก 132 สายพันธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรม ปลูกต้นไม้ ถวายแด่พ่อ : กล้วยแตกหน่อความรู้สู่ประชาชน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นว่า แนวปรัชญาเรื่องความพอเพียงที่พระราชทานไว้นานกว่า 40 ปี ยังคงมีความทันสมัยและเป็นประโยชน์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงานได้จริง การปลูกไม้ผลไว้ในครัวเรือนหรือองค์กรเพื่อใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของพืช สามารถทำให้ลดภาระค่าใช้จ่าย ให้เกิดความพออยู่ พอกิน พอใช้ เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ และเป็นส่วนหนึ่งในการขยายผลการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไปยังชุมชนต่าง ๆ สืบสานพระราชปณิธานในเรื่องความพอเพียงให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 เนื่องจากได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำ ทรงกำหนดแนวสันเขื่อนด้วยพระองค์เอง และมีพระราชดำริให้เคลื่อนย้ายราษฎรที่บุกรุกอาศัยอยู่โดยรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำ ให้มาอาศัยในพื้นที่ด้านใต้อ่างเก็บน้ำ เป็นหมู่บ้านตัวอย่างห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา มีราษฎรทั้งสิ้น 65 ครัวเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
 
5 ธันวาคม 2559 , 12:06 น. , อ่าน 1258  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย