นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชน ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปเป็นของรางวัลหารายได้ ในร้านมัจฉากาชาดและเป็นรางวัลสลากการกุศลในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

  
    นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชน ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อนำไปเป็นของรางวัลหารายได้ในร้านมัจฉากาชาดและเป็นรางวัลสลากการกุศลในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ หารายได้เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ขาดแคลนที่อยู่อาศัย และได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ
นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทุกปีเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ต้องหารายได้ เพื่อใช้ในกิจการสาธารณะกุศลช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนด้อยโอกาสในพื้นที่ 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ในปีที่ผ่านมา เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเงินที่ได้รับบริจาค ไปสร้างบ้านโครงการสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชันช่วยเหลือคนยากจน ไร้ที่อยู่อาศัย จำนวน 21 หลัง คิดเป็นเงินกว่า 2 ล้านบาท ขณะนี้บางอำเภอก็ยังสร้างไม่เสร็จ การช่วยเหลือด้านภัยธรรมชาติภัยหนาวเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกไปแจกผ้าห่มแล้ว 6 อำเภอ ๆ ละ 1,000 ผืน ซึ่งเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งจังหวัด ขณะเดียวกัน นอกจากกรุงเทพมหานครแล้ว จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ได้รับบริจาคโลหิตมากที่สุดในประเทศไทย แต่ก็ยังไม่พอใช้ เพราะผู้ประสบเหตุต้องการใช้เลือดมากขึ้นทุกเดือน อุปกรณ์ถุงใส่เลือดชุดหนึ่งต้นทุนสูงเกือบ 1 พันบาท ฉะนั้น การรับบริจาคโลหิตแต่ละครั้งจึงมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเช่นเดียวกัน เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนบริจาคสิ่งของบริจาคต่าง ๆ รวมถึงเงินสด ซึ่งสิ่งของต่าง ๆ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาคให้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จะกลับคืนสู่ประชาชนทั้งหมด โดยเฉพาะรถจักรยาน มีความต้องการมาก หากแจกในงานไม่หมดก็จะนำไปแจกตามอำเภอต่างๆ ซึ่งเด็กนักเรียนบางพื้นที่ต้องเดินเท้าไปโรงเรียนระยะไกลถึง 2 กิโลเมตร เคยมีกรณีเด็กหญิงที่ถูกล่อลวงระหว่างเดินทางกลับบ้าน เหล่ากาชาดออกไปเยี่ยมบ้าน อย่างน้อยอยากช่วยให้ได้มีโอกาสเดินทางสะดวกและปลอดภัยขึ้น
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคสิ่งของและเงินสด สามารถนำสิ่งของหรือเงินสดมาบริจาคได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-212638 หรือ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112613 และ 053-112617 หรือ นางสิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112614 ทั้งนี้สามรถแจ้งความประสงค์ให้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกไปรับของบริจาคนอกสถานที่ตามความประสงค์ของผู้บริจาคได้อีกทางหนึ่งด้วย
 
10 ธันวาคม 2559 , 16:18 น. , อ่าน 1244  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย