ชลประทานเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ พ่อของชาติ ปราชญ์แห่งน้ำ

  
    ชลประทานเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชน ชมนิทรรศการ พ่อของชาติปราชญ์แห่งน้ำ ที่สันอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ที่บริเวณสันอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดนิทรรศการ พ่อของชาติ ปราชญ์แห่งน้ำ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเข้าชมงาน
ด้านนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า จากพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่คณะสโมสรไลออนส์สากล เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2512 ในเรื่องชลประทาน สะท้อนให้เห็นถึงความสนพระทัยส่วนพระองค์ ที่มีต่องานด้านชลประทาน และความห่วงใย ด้านการบริหารจัดการน้ำ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
สำหรับอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง เป็นหนึ่งในโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2520 ให้กรมชลประทานก่อสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหมู่บ้านช่างเคี่ยน ในการทำเกษตรกรรม ปัจจุบันโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดเชียงใหม่ มีมากถึง 444 โครงการ สามารถเก็บกักน้ำ ได้กว่า 700 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 4 แสนไร่
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการ พ่อของชาติ ปราชญ์แห่งน้ำได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00-20.00 น.โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 
10 ธันวาคม 2559 , 17:34 น. , อ่าน 1251  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย