พี่น้องชนเผ่าจากจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  
    พี่น้องชนเผ่าจากจังหวัดเชียงใหม่ ออกเดินทางไปร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพันธุ์จากทั่วประเทศกว่า 30,000 คน
พี่น้องกลุ่มชนเผ่าจาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังกว่า 1,000 คน ออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพันธุ์จากทั่วประเทศกว่า 30,000 คน เพื่อแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพี่น้องชนเผ่า พระองค์ทรงทำเพื่อแผ่นดิน และทำเพื่อประชาชนของพระองค์มาโดยตลอด
ทั้งนี้ จะมีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของแต่ละชนเผ่า ที่บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การเดินทางในครั้งนี้ กลุ่มพี่น้องชนเผ่าจากทั่วประเทศจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ การรถไฟแห่งประเทศไทย และโดยสารเครื่องบิน โดยมีจุดนัดพบที่ สนามม้านางเลิ้ง เพื่อรวมพลังเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยพร้อมเพรียงกัน
 
10 ธันวาคม 2559 , 20:07 น. , อ่าน 1264  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย