โครงการหลวง เตรียมจัดนิทรรศการโครงการหลวง 2559 สืบสานพระราชปณิธาน

  
    มูลนิธิโครงการหลวง เตรียมจัดนิทรรศการโครงการหลวง 2559 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ใต้ร่มพระบารมี 47 ปี โครงการหลวง สืบสานพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2559 เปิดเผยว่า มูลนิธิโครงการหลวง เตรียมจัดนิทรรศการโครงการหลวง 2559 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 “ใต้ร่มพระบารมี 47 ปี โครงการหลวง” สืบสานพระราชปณิธาน โดยในปีนี้ การจัดงานยังคงรักษารูปแบบเดิม ในบรรยากาศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ได้เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่โครงการหลวง ทั้งนี้ ได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหน มาจัดแสดงในงานนี้
การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 20.00 น. ภายในงานจะมีนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่มีต่อโครงการหลวง มีการจัดนิทรรศการแสดงผลความก้าวหน้าทางวิชาการของโครงการการหลวง การแสดงพันธุ์พืชใหม่ 7 ชนิด นิทรรศการความก้าวหน้าการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรี่ รวมถึงผลไม้ขนาดเล็กชนิดต่าง ๆ และแบบจำลองต้นไม้ของพ่อ นิทรรศการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง การจัดจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการหลวง 2559
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชทานโครงการหลวง ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์ เมื่อปี พ.ศ. 2512 ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะบนพื้นที่สูงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า และแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น การทำไร่เลื่อนลอย มาปลูกพืชผัก ผลไม้เมืองหนาว สร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
 
11 ธันวาคม 2559 , 15:07 น. , อ่าน 1266  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย