จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเทศกาลดนตรีเชียงใหม่ นำดนตรีล้านนาสู่สากล ร่วมสมโภชเชียงใหม่ 720 ปี

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเทศกาลดนตรีเชียงใหม่ นำดนตรีล้านาสู่สากล ภายใต้แนวคิด 70 ปีครองราชย์ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี 720 ปี เมืองเชียงใหม่ มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกรูปแบบใหม่
ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเทศกาลดนตรีเชียงใหม่ นำดนตรีล้านนาสู่สากล ร่วมสมโภช 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด “70 ปีครองราชย์ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี 720 ปีเมืองเชียงใหม่” มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
เทศกาลดนตรีเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อแสดงการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ประทับใจในมนต์เสน่ห์ความงามของนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หลงใหลในดนตรีพื้นเมืองสไตล์ล้านนาและดนตรีร่วมสมัยทุกแขนง ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างดนตรีพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์กับดนตรีสากลร่วมสมัยหลายหลายสไตล์ และมีโอกาสได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถในพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งเป็นเวทีสำหรับศิลปิน นักร้อง นักแสดง นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แสดงศักยภาพและความสามารถ สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวทางดนตรีขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่
ทั้งนี้ เทศกาลดนตรีเชียงใหม่ จะจัดแสดง 6 ครั้ง กับ 6 รูปแบบการแสดงทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์เว้นสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ข่วงประตูท่าแพและข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ซึ่งในครั้งแรกจัดแสดงในรูปแบบอลังการล้านนา Lanna Orchestra และ Mini Light & Sound ครั้งที่ 2 ดนตรีพื้นเมืองดั้งเดิม ครั้งที่ 3 ดนตรีพื้นเมืองผสม World Music ครั้งที่ 4 ดนตรีพื้นเมืองผสมดนตรีลูกทุ่ง ครั้งที่ 5 ดนตรีพื้นเมืองผสมดนตรี POP & Fusion Jazz และ ครั้งที่ 6 ดนตรีพื้นเมืองผสมดนตรี Rock
 
11 ธันวาคม 2559 , 19:44 น. , อ่าน 1262  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย