ชลประทานเชียงใหม่ เผยสถานการณ์น้ำไม่น่าเป็นห่วง พร้อมขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด

  
    ชลประทานเชียงใหม่เผยสถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ยังไม่น่าเป็นห่วง อย่างไรก็ตามยังคงขอความร่วมมือเกษตรกรและพี่น้องประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากภาคการเกษตรอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้ปริมาณการใช้น้ำลดลง ระยะนี้ ชลประทานเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และประชุมผู้ใช้น้ำ เพื่อวางแผนการใช้น้ำล่วงหน้าก่อนที่จะถึงฤดูแล้ง อย่างไรก็ตาม ยังคงขอความร่วมมือเกษตรกรงดการปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากการปลูกข้าวนาปรังต้องใช้น้ำค่อนข้างมาก ประกอบกับราคาข้าวยังไม่ดีเท่าที่ควร และปริมาณข้าวในตลาดยังมีอยู่มาก เกษตรกรควรหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทน และขอความร่วมมือประชาชนทุกคนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด ถึงแม้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำจะมีมากกว่าเดิมหากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่จำเป็นต้องมีการวางแผนการใช้น้ำเพื่อไว้ใช้ทำการเกษตรกรรมในฤดูกาลผลิตต่อไปด้วย
 
12 ธันวาคม 2559 , 15:25 น. , อ่าน 1284  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด