ห้วยฮ่องไคร้ เชิญชวนประชาชนเข้าชมงาน “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์”

  
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวเที่ยวชมงาน “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์” 11-17 ธันวาคม นี้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 34 ปี ของการก่อตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทางศูนย์ ฯ ได้จัดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้ชื่องาน “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์” โดยมีหน่วยงานต่างๆ จำนวน 11 แห่ง นำผลงานทางวิชาการ มาจัดแสดงให้กับประชาชนได้เยี่ยมชม ไฮไลท์ของงาน อยู่ที่สวนหกศูนย์ ซึ่งเป็นแหล่งจำลองศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ ที่ขยายผลการเรียนรู้ให้กับประชาชน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการฝึกอาชีพ ด้านการเกษตร อาทิ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การทำสบู่ การทำชาจากผักเชียงดา เป็นต้น ซึ่งในแต่ละวันจะมีกิจกรรมไม่ซ้ำกัน ตลอดจนมีการประกวดภาพถ่าย และการประกวดการจัดนิทรรศการเรื่องแผ่นดินของเรา รวมถึงการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 
12 ธันวาคม 2559 , 16:39 น. , อ่าน 1261  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด