ตำรวจภูธรภาค 5 ซักซ้อมแนวทางการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ตำรวจภูธรภาค 5 หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซักซ้อมแนวทางในการดูแลรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงไฮซีซั่น
ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พลตำรวจตรีพิทยา ศิริรักษ์ รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซักซ้อมแนวทางในการดูแลรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว เตรียมพร้อมรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่ให้ปรากฏต่อสายตานักท่องเที่ยว ลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว
รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เน้นย้ำ เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสังกัด ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย
ทางด้านนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ คาดการณ์ว่า ปี 2559 – 2560 จังหวัดเชียงใหม่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 9 ล้าน 5 แสนคน ถือได้ว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เช่นเดียวกัน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2560 อาจจะพุ่งสูงถึง 10 ล้านคน โดยจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 70 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 30 นักท่องเที่ยวชาวจีน ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด
 
13 ธันวาคม 2559 , 17:03 น. , อ่าน 1298  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย