กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค

  
    กองทัพภาคที่ 3 เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ที่อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หวังลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ พล.ท.ธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับมอบหมายจากกองทัพภาคที่ 3 ให้กองทัพน้อยที่ 3 ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้าขึ้น ที่กองพันพัฒนาที่ 3 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้าแห่งนี้ จะดำเนินการในการจัดชุดรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควันภาค ๓ ส่วนหน้า จากมณฑลทหารบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๔ ชุดปฏิบัติการ ทั้งนี้ ศูนย์ฯแห่งนี้จะมีภารกิจในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า ตลอดจนร่วมรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน และการเกิดไฟป่า ทั้งยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ และปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้ในชุมชนของตนเอง ตลอดจนลดปริมาณการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดทางภาคเหนือด้วย
 
14 ธันวาคม 2559 , 09:11 น. , อ่าน 1266  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด