ครบรอบ 34 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โชว์ผลงานเด่นตามแนวพระราชดำริ

  
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรม "ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์"น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์” ครบรอบ 34 ปี ก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมประกวดการแข่งขันประเภทต่างๆ รวมถึงเกษตรกรดีเด่นในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะจัดถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ที่บริเวณสวนหกศูนย์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยผู้เข้าร่วมงานจะเห็นผลงานความก้าวหน้าของแต่ละกลุ่มงาน โดยดำเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นผลผลิตเกี่ยวเนื่องจากเรื่องน้ำ การเกษตร เลี้ยงสัตว์ ประมง ที่ต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งขยายผลไปยังประชาชน นับว่าเป็นการดำเนินงานสนองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ต้องการให้ศูนย์เป็นต้นแบบของความสำเร็จ และทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต สำหรับบริเวณสวนหกศูนย์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต จะมีนิทรรศการแสดงโครงการต่างๆ อันเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งเรื่องเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ ป่าต้นน้ำ ฝายต้นน้ำลำธาร หญ้าแฝก ตลอดจนการจำลองผลงานเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีก 5 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศอีกด้วย
 
15 ธันวาคม 2559 , 13:53 น. , อ่าน 1286  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด