วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดทำจดหมายเหตุ ภาคประชาชน

  
    วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภาคประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายให้จัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภาคประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และบันทึกเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยในการจัดทำจดหมายเหตุ จะเป็นการประมวลภาพและรายละเอียดเหตุการณ์ต่างๆ ตั้งแต่พระราชประวัติ ประชวร เสด็จสวรรคต การบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ เช่น พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (ครบ 7 วัน) ปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) สตมวาร (ครบ 100 วัน) กิจกรรมแสดงความอาลัย การลงนามถวายความอาลัย ตลอดถึงการเตรียมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเหตุการณ์สำคัญในอดีตที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ การจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ และรายละเอียดของแต่ละพิธี แต่ละกิจกรรม อย่างละเอียดโดยเรียงตามลำดับ วัน เดือน ปี และเหตุการณ์ จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน และชุมชน ที่ได้จัดกิจกรรมถวายความอาลัย กรุณาส่งภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและข้อมูลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลบันทึกลงในแผ่นซีดี ส่วนของข้อมูลให้บันทึกในไฟล์ Word หรือจะส่งรูปภาพที่มีความละเอียดเหมาะสม ไปที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ เพื่อจะได้รวบรวมเรียบเรียงในการจัดทำจดหมายเหตุต่อไป สามารถดูตัวอย่างในการเขียนรายละเอียดของการบันทึกจดหมายเหตุได้ที่ www.m-culture.go.th/ewtadmin/ewt/provincenetwork สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายพิเชษฐ ตันตินามชัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ โทร. 0 5311 2595 – 6, 08 1874 1372
 
16 ธันวาคม 2559 , 08:28 น. , อ่าน 1289  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย