เชิญเที่ยวงาน Botanic Festival 2017 “ปลูกสวนงาม ตามรอยพ่อ”

  
    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โชว์ไฮไลท์ ช่วงไฮซีซั่น ชูเสน่ห์ความงดงามของพรรณไม้ดึงนักท่องเที่ยว สัมผัสอากาศที่เย็นสบาย ภายในงาน Botanic Festival 2017 “ปลูกสวนงาม ตามรอยพ่อ” นายไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดยาวต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างหลั่งไหลเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้เตรียมจัดงาน Botanic Festival 2017 “ปลูกสวนงาม ตามรอยพ่อ” เพื่อสร้างสีสันบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ชูเสน่ห์ความงดงามของพรรณไม้อวดสายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในช่วงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2559 – 2 มกราคม 2560 ภายในงาน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศเย็นสบายท่ามกลางสีสันพรรณไม้งามที่ผลิบานในช่วงฤดูหนาวและเก็บภาพประทับใจในสวนสวย ชมนิทรรศการวิถีพอเพียงตามรอยพ่อ ผลงานวิจัยพืชสกุลมหาหงส์ สาธิตการทำอาหารพื้นเมือง ร้านค้าวิสาหกิจชุมชน ร้านจำหน่ายพรรณไม้ นอกจากนี้ภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ ยังมีจุดที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ได้แก่ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ Canopy Walks ระยะทางกว่า 400 เมตร ที่ระดับความสูงเหนือพื้นดินกว่า 20 เมตร ซึ่งสามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามของทิวยอดไม้ในแบบพาโนราม่า ตลอดจนนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชม กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สถานที่รวบรวมและจัดแสดงพรรณไม้ที่มีความโดดเด่น พรรณไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ จากหลากหลายระบบนิเวศ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ อาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียนให้ความรู้ทางด้านพืช ธรรมชาติวิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และเส้นทางเดิมชมพรรณไม้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
 
16 ธันวาคม 2559 , 16:03 น. , อ่าน 1275  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด