เชียงใหม่ เตรียมจัดงานฤดูหนาวและงาน Otop ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 อย่างยิ่งใหญ่ เชียงใหม่เตรียมความพร้อม งานฤดูหนาวและงาน Otop ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 คัดเลือกสาวงามเข้าประกวด “นางสาวเชียงใหม่” ภายใต้แนวคิด “ประกายแห่งล้านนา ความงามคู่แผ่นดิน” นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานฤดูหนาวและงาน Otop ของดีเมืองเชียงใหม่ และ การประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด ประกายแห่งล้านนา ความงามคู่แผ่นดิน ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 8 มกราคม 2560 ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานจะมีนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมถึงนิทรรศการจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ด้านนายพิเชฐ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับการจัดการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ได้ใช้แนวคิด ประกายแห่งล้านนา ความงามคู่แผ่นดิน 84 ปี แห่งตำนาน เอื้องงามคู่แผ่นดิน สัญลักษณ์ที่ทรงคุณค่า บนดินแดนล้านนาแห่งสยามประเทศ ที่สุดแห่งความงามทางวัฒนธรรมประเพณี บนเวทีแห่งเกียรติยศ เพื่อเป็นทูตทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้แบ่งการประกวดทั้งหมด 4 รอบ รอบตัดสินวันที่ 7 มกราคม 2560 โดยคัดเลือกสาวงามที่มีกิริยา มารยาท ความสวยงาม บุคลิกภาพ และความประพฤติที่ดี พร้อมทำหน้าที่เป็นทูตสายสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป
 
17 ธันวาคม 2559 , 18:35 น. , อ่าน 1258  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด