ประเพณีกินข้าวใหม่ของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ ณ คริสตจักรแบ๊บติสต์ เชียงใหม่

  
    พี่น้องชาวลาหู่จากหลายพื้นที่ ร่วมงานขอบคุณพระเจ้าและประเพณีกินข้าวใหม่ วิถีแห่งการพึ่งพาและเกื้อกูล ณ คริสตจักรแบ๊บติสต์ ที่คริสตจักรแบ๊บติสต์ ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ที่นับถือศาสนาคริสต์จากหลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมพิธีขอบคุณพระเจ้าและงานกินข้าวใหม่ของพี่น้องชาวลาหู่ กว่า 500 คน ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้า ,ถวายของที่ได้จากความตั้งใจแก่พระเจ้า นั่นคือผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นผลผลิตแรกของปี ตลอดจนขอพรจากพระเจ้าให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปในทิศทางที่ดี ทั้งนี้หลังจากประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จสิ้น พี่น้องชาวลาหู่จะร่วมรับประทานอาหารในงานประเพณีกินข้าวใหม่ ซึ่งอาหารที่ขาดไม่ได้คือ ส่าจ๊อย หรือห่อหมก และน้ำพริกของลาหู่ สำหรับพิธีขอบคุณพระเจ้า และประเพณีกินข้าวใหม่ ของชาวลาหู่ที่คริสตจักรแบ๊บติสต์ ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ แห่งนี้ ได้จัดขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาส โดยแต่ละบ้านจะนำผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ ที่ปลูกในพื้นที่นำมาร่วมในพิธี รวมทั้งแต่ละบ้านจะเตรียมอาหารไว้คอยต้อนรับแขกหรือญาติที่มาเที่ยวหา และนำพืชผลจากการเกษตรโดยเฉพาะข้าวใหม่หรือข้าวไร่ในปีนั้น มากินเลี้ยงกัน ถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมชองชาวลาหู่อีกอย่างหนึ่งที่สอนให้ลูกหลานรู้จักการแบ่งปัน และการให้ เมื่อเราได้ให้สิ่งใดไปสิ่งนั้นย่อมกลับคืนมา รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติด้วย
 
17 ธันวาคม 2559 , 18:36 น. , อ่าน 1331  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด