พิธีมอบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย รุ่นที่ 1

  
    บัณฑิตปัจฉิมวัย โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย กว่า 300 คน รับมอบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต สร้างความภาคภูมิใจให้ชีวิตช่วงสูงวัย ที่อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต ให้แก่บัณฑิตปัจฉิมวัย ประจำปี 2559 จำนวน 350 คน แบ่งเป็นชาย 86 คน หญิง 264 คน โดยปีที่ 1 จำนวน 115 คน ปีที่ 2 จำนวน 48 คน ปีที่ 3 จำนวน 187 คน อายุรวมกันได้ 22,734 ปี นักเรียนที่มีอายุมากที่สุด คือนางจันทร์ฟอง สุขสำราญ อายุ 93 ปี สำหรับโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เกิดจากแนวคิดของผู้บริหารของเทศบาลตำบลเชิงดอย ในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเชิงดอย ร่วมกับส่วนราชการ กลุ่มองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ และการสนับสนุนของเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งจะเปิดการเรียนการสอนทุกวันพุธ ทั้งนี้หลักสูตรการเรียนการสอน จะเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการสังคม การส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และการส่งเสริมสุขภาพ ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนเป็นปีที่ 4 แล้ว
 
18 ธันวาคม 2559 , 12:16 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด