นักท่องเที่ยวจากจีนยังคงให้ความสนใจท่องเที่ยวในประเทศไทย

  
    นักท่องเที่ยวจีนยังคงให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และนักลงทุนจีนสนใจลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ที่สมาคมฮากกาเชียงใหม่ นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการบรรยายพิเศษ เรื่องการลงทุนของนักธุรกิจจีนในจังหวัดเชียงใหม่ว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร แม้ว่าจะมีหลายปัจจัยที่อาจจะทำให้ยอดนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวในประเทศไทยลดลง เนื่องจากมีการปราบปรามเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญ และการจำกัดการเข้าออกของรถบ้าน แต่จากสถิติกลับพบว่ายอดนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันการค้า การลงทุน ของทั้งสองประเทศยังคงมีตัวเลขสูงขึ้น และนักลงทุนจีนยังคงให้ความสนใจลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ไทย – จีน จะได้ทำความร่วมมือและทำธุรกิจร่วมกันในหลายด้าน อาทิ โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค ,การค้าขายแบบอีคอมเมิรช,การแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต รวมถึงด้านการท่องเที่ยว ด้วย
 
18 ธันวาคม 2559 , 15:33 น. , อ่าน 1256  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด