ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยชายแดนและมอบของขวัญแก่กำลังพล

  
    ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมและมอบของขวัญแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ที่กองกำลังผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังผาเมือง โดยมีพลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจของกองกำลังผาเมือง ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า สถานการณ์ตามแนวชายแดนสงบเรียบร้อยดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีปัญหาหลักที่กระทบต่อความมั่นคง คือ การลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งกองกำลังผาเมืองได้จัดกำลังเข้าสกัดกั้นและปราบปรามอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด รวมทั้งเร่งสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านตามแนวชายแดนควบคู่กันไป จากนั้น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองกำลังผาเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพล ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน และปกป้องอธิปไตย ซึ่งการปฏิบัติงานเต็มไปด้วยความเสี่ยง และไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาในวันหยุดได้ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ โดยได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เต็มความสามารถ โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและการสกัดกั้นการฉวยโอกาสลักลอบขนยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ กองกำลังผาเมือง มีภารกิจรับผิดชอบในพื้นที่ 6 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก รวม 24 อำเภอ โดยมีภารกิจการปฏิบัติใน 4 แผนงานคืองานป้องกันชายแดน งานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด งานป้องกันและสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย และแผนงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในบทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 เพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติไทย
 
20 ธันวาคม 2559 , 19:16 น. , อ่าน 1289  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย