ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดการณ์สภาพอากาศของเชียงใหม่ ช่วงนี้อากาศจะหนาวเย็นลง ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดการณ์สภาพอากาศของเชียงใหม่ในช่วงนี้ จะมีฝนตกเป็นระลอก ส่วนช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ อากาศจะหนาวเย็นลง ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว นายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า ฤดูหนาวปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่จะมีอากาศหนาวกว่าปีที่ผ่านมา ช่วงที่หนาวที่สุดจะใกล้เคียงกัน แต่จะยาวนานกว่า โดยเฉพาะวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2559 ต่อเนื่อง วันที่ 1 - 2 มกราคม 2560 อากาศจะเย็นลงอีกรอบหนึ่ง สำหรับการคาดหมายปริมาณฝน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 – เมษายน 2560 จะมีมาเป็นระลอก ๆ โดยเฉลี่ย ประมาณ 10 - 20 มิลลิเมตรก่อนเข้าฤดูฝนปกติในเดือนเมษายนซึ่งเป็นภาวะลานินญ่าที่ยังส่งผลอยู่ แสดงให้เห็นว่า ในปี 2560 ความชื้นมากกว่าปี 2559 โอกาสในการเกิดไฟป่าลดน้อยลง แต่หากมีการเผาในสภาพอากาศชื้นก็จะทำให้เกิดควันไฟได้มากเช่นกัน โดยคาดการณ์ว่า ปี2560 ค่า PM 10 ของจังหวัดเชียงใหม่น่าจะน้อยกว่าปี 2559 จากการวิเคราะห์การเกิดปัญหาหมอกควัน ประมาณ 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ มาจากการเผาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และหากมีการเผาพื้นที่ทางการเกษตรมาก ก็จะส่งผลต่อจังหวัดภาคเหนือตอนบน และจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นกัน เนื่องจากลมใต้จะพัดควันไฟขึ้นมา เป็นเหตุให้ค่า PM 10 เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ในระยะนี้สภาพอากาศโดยทั่วไปจะปิด ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำ มีลักษณะเหมือน มีหมอกควันปกคลุมพื้นที่ ซึ่งในฤดูหนาว มักเกิดจากหมอก หรือ ไอน้ำแขวนลอยอยู่ในอากาศจึงทำให้มองระยะไกลไม่ชัดเจน หรือ เกิดจากปรากฏการณ์ฟ้าหลัว ในอากาศร้อนขยายตัวยกฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบาบนพื้นดิน ลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศ ในบางช่วงเวลาส่งผลกระทบต่อการขึ้นลงของอากาศยาน
 
21 ธันวาคม 2559 , 18:22 น. , อ่าน 1279  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย