เชียงใหม่ วางมาตรการเข้ม หวังลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง

  
    จังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการเข้ม เพื่อป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพิ่มกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทุกอำเภอ หวังลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้น นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงนี้เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก ต่อเนื่องไปถึงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปีที่ผ่านมาในช่วงเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย จังหวัดเชียงใหม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากเป็น อันดับ 1 ของประเทศ ส่วนอัตราการเสียชีวิต เมื่อปีที่แล้วมีจำนวน 7 ราย เป็นอันดับ 16 ของประเทศ ซึ่งจะเห็นว่า จำนวนของผู้เสียชีวิตลดน้อยลง เนื่องจากทุกฝ่ายได้ร่วมกันวางมาตรการเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ สำหรับมาตรการในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จะเน้นการตั้งด่านในชุมชน เนื่องจากสถิติปีที่ผ่านมา พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลส่วนใหญ่จะเกิดกับคนในชุมชน สาเหตุมาจากการขับรถด้วยความเร็ว เมาแล้วขับ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย โดยจะมีการตั้งจุดตรวจบูรณาการ ไม่น้อยกว่า 50 จุด รวมถึงเน้นการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจบูรณาการในทุกหมู่บ้าน /ตำบล ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ต้องมีถนน ที่เป็น Safety Road อย่างน้อย 1 เส้นทาง โดยให้ทางท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดการตั้งจุดตรวจ เพื่อจะช่วยชะลอรถที่วิ่งด้วยความเร็วบนถนนหลัก และถนนในชุมชน นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีการดูแลเข้มงวดในจุดบริการนักท่องเที่ยวสำคัญทั้ง 5 ดอย คือ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยสุเทพ ดอยคำ และ ดอยม่อนแจ่ม จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเป็นพิเศษและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจน การใช้คำสั่ง คสช. ที่ 46 /2558 เกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ โดยให้กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมดำเนินการ ในการยึดใบอนุญาตขับขี่, การนำรถมาเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราวไม่น้อยกว่า 7 วัน และมาตรการอื่นๆ อย่างเข้มข้นในช่วงเฝ้าระวัง และ ในปีนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีดำริ ให้ทุกอำเภอ และทุกๆ วัด ร่วมกันรณรงค์ จัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นการย้ำเตือนสติ ลดการใช้รถใช้ถนนในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่น้อยที่สุด
 
22 ธันวาคม 2559 , 09:03 น. , อ่าน 1286  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด