ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) เปิดสาขาใหม่ในเชียงใหม่ รองรับเศรษฐกิจภาคเหนือ

  
    ธนาคารแห่งประเทศจีน เปิดสาขาที่เชียงใหม่ มั่นใจการเติบโตของเศรษฐกิจภาคเหนือ พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกองค์กร รองรับการลงทุนทุกระดับ ที่โครงการบิสสิเนสปาร์ค ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นาย เริ่น อี้ เซิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศจีน ร่วมเปิดธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแห่งแรกในพื้นที่ภาคเหนือ สำหรับธนาคารแห่งประเทศจีน มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 100 ปี เป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของจีน เปิดให้บริการ 47 ประเทศทั่วโลก เปิดดำเนินการในไทยมากว่า 20 ปี เพื่อตอบสนองนโยบายกลยุทธ์ 1 แถบ 1 เส้นทาง การผลักดันสกุลเงินหยวนเป็นสกุลเงินหลักของโลก รวมถึงการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัจจุบันมีสาขาให้บริการ จำนวน 9 แห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานคร , จังหวัดระยอง, จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา และล่าสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสาขาที่ 9 ในประเทศไทย เนื่องจากเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางภาคเหนือของไทย และ ในอนาคตธนาคารจะเพิ่มการลงทุนให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ซึ่งธนาคารพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกองค์กร และพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงธุรกิจจีน ไทย เพื่อผลักดันเศรษฐกิจท้องถิ่นของภาคเหนือ และประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น
 
22 ธันวาคม 2559 , 18:02 น. , อ่าน 1303  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด