ศูนย์ขวัญแผ่นดิน นำผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูที่เข้ามาฝึกอาชีพตามโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ เปิดจุดให้บริการตัดผม ซ่อมรถจักรยานยนต์

  
    ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูที่เข้ามาฝึกอาชีพตามโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ เปิดจุดบริการตัดผม เชื่อมอุปกรณ์ ถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมรถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูที่เข้ามารับการฝึกอาชีพต่อ จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อทำการเปิดจุดบริการตัดผม เชื่อมอุปกรณ์ ซ่อมจักรยานยนต์ และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วไปบริเวณตลาดนัดข้างโรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้บริการเปลี่ยนยางและถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี 10 รายแรก นอกจากนี้เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าอะไหล่ฟรีค่าแรง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องประชาชน และเป็นการทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน สามารถนำการฝึกฝนอาชีพไปใช้ประโยชน์กับตนเองได้ในอนาคต
การฝึกอบรมค่ายศูนย์ขวัญในปีนี้ ได้เตรียมการอย่างครบวงจร เพื่อหวังว่า ผู้ผ่านการอบรมและบำบัดฟื้นฟูแล้ว จะไม่กลับไปเสพซ้ำอีก จะมีชีวิตใหม่ที่สดใส มีความหวัง มีอนาคต มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตัวเอง และเลี้ยงครอบครัว โดยงานที่เตรียมไว้มีทั้งผู้สมัครใจที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับผู้ที่สนใจอาชีพการเกษตร ก็จะเข้าเรียนรู้การทำการเกษตรแบบพอเพียง เกษตรอินทรีย์ ในศูนย์ฝึกอาชีพการเกษตรที่เตรียมไว้ สำหรับผู้ที่สนใจอาชีพเชิงช่าง ก็จะมีการฝึกสอนการเป็นช่างต่าง ๆ ที่ถนัดและทำมาหากินได้ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างเชื่อม ช่างปูน ช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ช่างตัดผม โดยหลังการเข้าค่าย 12 วัน ถ้ายังฝึกอาชีพไม่ชำนาญพอก็จะให้อยู่ ที่ศูนย์ขวัญแผ่นดินฝึกจนกว่าชำนาญและไปประกอบอาชีพได้
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จึงได้เปิดค่ายพื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในนามศูนย์ขวัญแผ่นดิน โดยรับผู้สมัครใจเข้าบำบัดจาก 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายจะทำการเปิดศูนย์ขวัญแผ่นดินเดือนละ 1 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวม 10 รุ่น จำนวน 1,000 คน
 
23 ธันวาคม 2559 , 15:12 น. , อ่าน 1274  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย