ประชาชนให้ความสนใจเข้าชมงาน โครงการหลวง 2559 อย่างคึกคัก

  
    ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้าชมงาน โครงการหลวง 2559 ใต้ร่มพระบารมี 47 ปี โครงการหลวง เป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนให้ความสนใจเข้าชมงาน โครงการหลวง 2559 ใต้ร่มพระบารมี 47 ปี โครงการหลวง เป็นจำนวนมาก โดยการจัดงานโครงการหลวง ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการหลวง กิจกรรมวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ การจำหน่ายผลิตผล แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ และสาธิตการประกอบอาหารด้วยวัตถุดิบจากโครงการหลวง รวมทั้งกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน
สำหรับบรรยากาศภายในงานโครงการหลวง 2559 ประชาชนให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใต้ร่มพระบารมี 47 ปี โครงการหลวง และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่เสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่โครงการหลวง และเรื่องราวต่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการหลวง นิทรรศการผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการ การนำเสนอพันธุ์พืชใหม่ และเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง พืชผักต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูปภายใต้แบรนด์โครงการหลวงและดอยคำ กันอย่างคึกคัก
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเที่ยวชมงาน และเลือกซื้อสินค้าโครงการหลวงได้ ในระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2559 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
24 ธันวาคม 2559 , 14:54 น. , อ่าน 1298  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย