สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดงาน Botanic Festival 2017

  
    สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดงาน Botanic Festival 2017 “ปลูกสวนงามตามร้อยพ่อ ชูเสน่ห์ความงดงามของพรรณไม้นานาชนิด และสัมผัสอากาศที่เย็นสบาย
ที่ลานน้ำพุ จุดชมวิวผานนทรี สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Botanic Festival 2017 “ปลูกสวนงาม ตามรอยพ่อ” เพื่อสร้างสีสันบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ชูเสน่ห์ความงดงามของพรรณไม้อวดสายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2559 – 2 มกราคม 2560
ภายในงาน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศเย็นสบายท่ามกลางสีสันพรรณไม้งามที่ผลิบานในช่วงฤดูหนาวและเก็บภาพประทับใจในสวนสวย ชมนิทรรศการวิถีพอเพียงตามรอยพ่อ ผลงานวิจัยพืชสกุลมหาหงส์ สาธิตการทำอาหารพื้นเมือง ร้านค้าวิสาหกิจชุมชน ร้านจำหน่ายพรรณไม้ นอกจากนี้ ยังมีจุดที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดโดยเฉพาะเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ Canopy Walks ระยะทางกว่า 400 เมตร ที่ระดับความสูงเหนือพื้นดินกว่า 20 เมตร ซึ่งสามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามของทิวยอดไม้ในแบบพาโนราม่า ตลอดจนนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชม กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สถานที่รวบรวมและจัดแสดงพรรณไม้ที่มีความโดดเด่น พรรณไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ จากหลากหลายระบบนิเวศ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ อาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียนให้ความรู้ทางด้านพืช ธรรมชาติวิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และเส้นทางเดิมชมพรรณไม้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
 
24 ธันวาคม 2559 , 22:14 น. , อ่าน 1255  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย