สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งมอบยานพาหนะ เพื่อใช้ในราชการ พร้อมมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

  
    รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการตำรวจ พร้อมมอบยานพาหนะ และเครื่องกันหนาว ให้กับตำรวจภูธรภาค 5 ที่บริเวณลานอินทนนท์ ตำรวจภูธรภาค 5 พลตำรวจโท เดชา บุตรน้ำเพชร รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ส่งมอบรถยนต์ จำนวน 57 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 48 คัน เพื่อใช้ในราชการ ประจำสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 โดยทางตำรวจภูธรภาค 5 จะได้นำมาแจกจ่ายให้กับ สถานีตำรวจในสังกัดที่มีความจำเป็นในการใช้รถยนต์สายตรวจและรถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ให้กับประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจพร้อมมอบเครื่องนุ่งห่มบรรเทาภัยหนาว จากมูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ที่มอบให้กับข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่ประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็น จำนวน 1,506 ชุด พร้อมให้กำลังใจและอวยพรปีใหม่ให้กับข้าราชการตำรวจทุกคน และขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดำเนินการตามกฎหมายด้วยความยุติธรรม ให้กับประชาชนอย่างเต็มความสามารถต่อไป
 
26 ธันวาคม 2559 , 16:12 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด