รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องกันหนาวให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดน

  
    รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องกันหนาวให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ตามโครงการมูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจและครอบครัว
ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจโทเดชา บุตรน้ำเพชร รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของและเครื่องกันหนาวให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีพลตำรวจตรีเทพ อมรโสภิต รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และพลตำรวจตรีมนต์ชัย เรืองจรัส ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบสิ่งของและเครื่องกันหนาวให้แก่ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จำนวน 2,000 ชุด และมอบผ้าห่มกันหนาวสำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 1,166 ผืน
รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับทราบและมีความห่วงใยต่อข้าราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร จึงได้จัดทำโครงการมูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจและครอบครัวต้านภัยหนาวปี 2559 ในการจัดหาเครื่องกันหนาวให้กับข้าราชการตำรวจ และเป็นความตั้งใจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่จะเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง ซึ่งตำรวจตระเวนชายแดนถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่กำลังพลส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร เพื่อรักษาสถานการณ์ตามแนวชายแดนและพัฒนาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งมีความยากลำบาก
อย่างไรก็ตาม ตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบรมวงศานุวงศ์ ในการสนองงานตามโครงการพระราชดำริ ที่จะต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
 
26 ธันวาคม 2559 , 16:35 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย