จังหวัดเชียงใหม่ เปิดฤดูการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2016 – 2017 ดึงนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2016 - 2017 และ Lanna Wellness & Spa นำเสนอการท่องเที่ยว 4 รูปแบบ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2016-2017 และ Lanna Wellness & Spa” เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบริการด้านสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2559 ที่ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง กิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่โดดเด่น 4 รูปแบบ ได้แก่ การท่องเที่ยวตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ใน 7 เส้นทางโครงการหลวง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและกีฬา รวมถึงการออกบูธของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ การแสดงศิลปะและเอกลักษณ์ล้านนา ทั้งด้านอาหาร ดนตรีและวัฒนธรรม โดยเฉพาะการสาธิตอาหารเมนูพิเศษ “ของขวัญจากพ่อ” ที่รังสรรค์โดยเชฟชื่อดังซึ่งนำเอาวัตถุดิบจากโครงการหลวงมาปรุงเป็นเมนูพิเศษตลอดการจัดงาน การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์และการบริการในธุรกิจสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ธุรกิจบริการสุขภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพของภูมิภาค พร้อมกันนี้ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้ง 4 รูปแบบของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการประชาสัมพันธ์ในห้องโดยสารเครื่องบิน ของ 2 สายการบิน คือ สายการบินแอร์เอเชีย และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบแผ่นพับและโปสเตอร์ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางจอ LED ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตอีกทางหนึ่งด้วย
 
26 ธันวาคม 2559 , 18:09 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย