เชียงใหม่ เตรียมจัดงานส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

  
    วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในรูปแบบที่เรียบง่าย เน้นการใช้มิติศาสนา เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตรับศักราชใหม่ นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย เตรียมจัดงานส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อเนื่องถึงวันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วัดทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ,วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ,วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เป็นต้น รวมถึงวัดทั้ง 25 อำเภอ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนา ทำสมาธิ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พาครอบครัว เข้าวัด ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในรูปแบบที่เรียบง่าย มุ่งเน้นการนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนา มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในการเริ่มต้นชีวิตของการต้อนรับศักราชใหม่ จึงขอเชิญชวน ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธได้ ณ วัดใกล้บ้านท่าน
 
27 ธันวาคม 2559 , 08:52 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด