ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ระบุ ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ หากตรวจพบดำเนินคดีตามกฎหมาย ลงโทษขั้นสูงสุด

  
    ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ระบุ ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ หากตรวจพบต้องเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถทันทีและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ลงโทษขั้นสูงสุด ทั้งพนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ และผู้ประกอบการ
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายคุมเข้มในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะตามนโยบาย “ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์” หากตรวจพบต้องเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถทันที และจะถูกส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษจำคุก 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่ควบคุมกวดขัน ดูแลพนักงานขับรถ และผู้ประจำรถ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ทั้งนี้ จะมีการควบคุมชั่วโมงทำงานของรถโดยสารสาธารณะ จัดชุดผู้ตรวจการออกควบคุมเวลา และชั่วโมงทำงานของรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางสายหลัก และตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถ ณ จุดตรวจของกรมการขนส่งทางบกทั้ง 11 จุด โดยในเส้นทางภาคเหนือมีทั้งหมด 3 จุด คือ ที่จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร และจังหวัดลำปาง รวมถึงการตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะ และความพร้อมของผู้ประจำรถ ที่อู่ของผู้ประกอบการขนส่ง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (ช้างเผือก) แห่งที่ 2 (อาเขต) และ แห่งที่ 3 (อาเขต 2) จัดกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะตามทางหลวงแผ่นดิน และสายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงก่อนถึงเทศกาลและในช่วงเทศกาล เข้มงวด ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บนรถ และภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพราะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
หากพบว่า พนักงานขับรถดื่มสุรา เสพยาเสพติด ขับรถเร็วมาก ขับรถติดต่อกันนานเกินกว่า 8 ชั่วโมง ขอให้แจ้งร้องเรียนที่กรมการขนส่งทางบกผ่านสายด่วน 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้วางแผนรองรับการเดินทางไป - กลับของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอที่จะให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง
 
27 ธันวาคม 2559 , 15:45 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย