สภ.ดอยสะเก็ด เผยผลการดำเนินงานหลังการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วบริเวณทางหลวงหมายเลข 11 เชียงใหม่-เชียงราย พบผู้กระทำผิดกว่า หนึ่งพันคัน

  
    สารวัตรจราจร สภ.ดอยสะเก็ด เผยหลังจากติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว บริเวณดอยนางแก้ว จ.เชียงราย ถึง ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ผ่านมา 1 สัปดาห์ พบว่าการเกิดอุบัติเหตุลดลง ขณะที่ มีผู้กระทำความผิดขับรถเร็วเกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กว่าหนึ่งพันคัน พ.ต.ท.ณัฐพล จันมะโน สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง บนถนนทางหลวงหมายเลข 11 เชียงใหม่- เชียงราย ช่วงดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ถึง ดอยนางแก้ว จ.เชียงราย ทำให้เกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเส้นทางนี้ เป็นจำนวนมาก สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดทำมาตรการแก้ไขปัญหาการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยร่วมกันดำเนินโครงการ มาตรการป้องกันกล้องตรวจจับความเร็วขึ้นที่ สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2559 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการตรวจสอบ ตั้งแต่ วันที่ 21-26 ธ.ค. 2559 มีจำนวนรถที่ใช้เส้นทางนี้ จำนวน 49,850 คัน แยกออกตามลำดับความเร็วที่กำหนดไว้ ขับรถด้วยความเร็ว มากกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จำนวน 157 คัน ขับรถด้วยความเร็ว มากกว่า 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจำนวน 996 คัน และมีผู้ขับรถด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามที่กำหนดไว้ในการรณรงค์ จำนวน 4,518 คัน สำหรับจุดที่ได้มีการติดตั้งกล้องมีอยู่ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่ จุดที่ 1.บ้านน้ำกุ จุดที่ 2.หน่วยบริการตำรวจทางหลวงดอยสะเก็ด จุดที่ 3.ร้านกาแฟแวะมาบอกรัก จุดที่ 4.ศาลเพียงตาบ้านดอกแดง และจุดที่ 5.จุดก่อนเข้าสามแยกดอยสะเก็ด โดยจุดที่เกิดการฝ่าฝืนมากที่สุด คือ จุดที่ 1 บ้านน้ำกุ และจุดที่ 2 หน่วยบริการตำรวจทางหลวงดอยสะเก็ด ช่วงเวลาที่เกิดการฝ่าฝืนขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือ ช่วงเวลา กลางวัน และเย็น ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ได้เริ่มทยอยจัดส่งใบสั่งไปที่บ้านของผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรแล้ว นอกจากนี้ พบว่า หลังจากที่ได้มีการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว มีการอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงลดลง อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังจังหวัดเชียงราย ได้ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ชำนาญเส้นทาง และสำหรับท่านที่ต้องขับรถเป็นระยะทางไกลๆ ขอให้ตรวจรถของท่านให้พร้อมก่อนการเดินทาง และหยุดพักร่างกายที่จุดพักบริการประชาชน หรือสถานีบริการน้ำมัน เมื่อรู้สึกอ่อนล้า เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเส้นทางสามารถสอบถามได้ที่ สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 0-5349-5490
 
28 ธันวาคม 2559 , 10:02 น. , อ่าน 1246  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด