ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 บินสำรวจตรวจสอบพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น ในพื้นที่อมก๋อย

  
    ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด นำผู้นำชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมบินสำรวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นที่อำเภออมก๋อย หาแนวร่วมในการป้องกันและปราบปรามการปลูกพืชเสพติด
พ.อ.นภัค สุวรรณคีรี ฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 นำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน, กำนันตำบลนาเกียน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบินสำรวจตรวจสอบพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น บริเวณพื้นที่แปเปอร์ – นาเกียน เป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ซึ่งผลการสำรวจของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดล่าสุด พบการปลูกฝิ่นจำนวน 1,352 แปลง 1,023.50 ไร่ โดยกรมทหารพรานที่ 36 เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นแล้วจำนวน 887 แปลง 892.86 ไร่ พร้อมกันนี้ ได้มีการพบปะพูดคุยเพื่อขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชนเป็นแกนนำให้คนในชุมชนลดการปลูกฝิ่นพร้อมเป็นแบบอย่างของการประกอบอาชีพที่สุจริต โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ในพื้นที่
จากการบินสำรวจในครั้งนี้ ตรวจพบแปลงฝิ่นที่ยังไม่ได้ถูกตัดทำลายและมีการเตรียมดินแปลงใหม่เพื่อทำการเพาะปลูกรอบใหม่อีกจำนวนมาก เนื่องจากฤดูฝนปี 59 มีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าฤดูฝนปกติ ทำให้ฝิ่นที่ปลูกไว้ เกิดความเสียหาย จึงมีการปลูกทดแทนในรุ่นถัดมาอีกจำนวนมาก เป็นสาเหตุของการขยายระยะเวลาการตัดทำลายไร่ฝิ่นของหน่วยในบางพื้นที่ รวมทั้งการใช้งบประมาณที่เพิ่มขึ้นด้วย
 
28 ธันวาคม 2559 , 16:30 น. , อ่าน 1283  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย