จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ เวทีกลางภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการจัดงานเพื่อจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนได้นำเสนอผลงาน และเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่
กิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยกำหนดรูปแบบของการจัดงานให้มีการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และนิทรรศการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร้านมัจฉากาชาด นิทรรศการสินค้า OTOP ของดี 25 อำเภอ ซึ่งจัดเป็น 3 โซนตามกลุ่มอำเภอ การประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2560 กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (บริเวณเวทีกลาง) การจำหน่ายสินค้าของส่วนเอกชน และกิจกรรมคอนเสิร์ตและสวนสนุก
ประชาชนชาวเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจ สามารถเที่ยวชมงาน ได้ตลอดทั้ง 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2560 ที่สนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (ตรงข้ามสนามกีฬา 700 ปี)
 
28 ธันวาคม 2559 , 21:28 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย