กรมทางหลวง เตรียมพร้อมก่อนเทศกาลปีใหม่ ทดสอบระบบการจัดการจราจรทางแยกแบบใหม่

  
    กรมทางหลวง ทดสอบระบบการจัดการจราจรทางแยกแบบใหม่ เตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลปีใหม่ ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว พบมีผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร วันละกว่า 7,000 คัน ห่วงจะส่งผลให้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นในอนาคต นายธีระพงศ์ ขจรเดชากุล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ 2 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทในจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความปลอดภัย และปรับปรุงถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อในจุดที่เป็นปัญหาจราจร โดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลปีใหม่ รวมถึง ได้มีการตัดแต่งต้นไม้ ดูแลความสะอาดเส้นทาง เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้ขออนุญาต ป้ายกองโจรที่ติดตามเสาไฟฟ้า ตามต้นไม้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ กรมทางหลวงได้เล็งเห็นปัญหาการจราจรจึงทดลองนำระบบการจัดการจราจรแบบใหม่บนทางแยก ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกหนองประทีป แยกศาลเด็ก และแยกรินคำ ซึ่งระหว่างการทดสอบระบบ พบว่า เขตเมืองซึ่งมีปัญหาด้านการจราจรแออัด ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบสามารถตรวจจับได้ว่ามีคนฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง วันหนึ่งประมาณ 7,900 คัน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วง เพราะอาจทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต สำหรับ แขวงการทาง 3 แห่ง ของกรมทางหลวง ที่รับผิดชอบ เส้นทางในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 2,000 กิโลเมตร ได้มีการควบคุมดูแลความปลอดภัยของเส้นทางการจราจรอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยและมีความมั่นใจในการเดินทางยิ่งขึ้น
 
29 ธันวาคม 2559 , 08:53 น. , อ่าน 1253  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด