ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

  
    ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ล่าสุดจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 สูงกว่า 33,000 คน นาวาอากาศเอกวิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 มีผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่สูงกว่า 33,000 คน ซึ่งสูงสุดนับตั่งแต่เปิดดำเนินการมา จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมในด้านการรักษาความปลอดภัย จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพิ่มความถี่ในการตรวจตระเวนในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสภาพความพร้อมของเจ้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เขตการบิน ตลอดจนสินค้าที่จะผ่านเข้าพื้นที่เขตการบิน เพื่อมิให้มีวัตถุอันตรายหรือวัตถุต้องห้ามผ่านเข้าในพื้นที่เขตการบินโดยเด็ดขาด ทั้งการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระให้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด สุ่มตรวจบุคคลและสัมภาระตามระดับมาตรฐานการปฏิบัติ และจะทำการสุ่มตรวจรถยนต์บริเวณทางเข้าก่อนเข้าถึงหน้าอาคารผู้โดยสาร ทั้งภายในตัวรถและใต้ท้องรถ รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจพื้นที่ด้วยกล้องวงจรปิด ด้านการปฏิบัติการในเขตการบิน กำหนดให้เพิ่มรอบการตรวจวัสดุแปลกปลอมในเขตการบิน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 จากการตรวจปกติ 4 รอบต่อวัน เป็น 10 รอบต่อวัน ตั้งแต่เวลา 05.30 – 02.00 น. ของวันถัดไป โดยเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้านการจัดการจราจร จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้รถยนต์ สามารถเข้า – ออก บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารได้อย่างสะดวก ด้านการแพทย์ มีบริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นวันที่จังหวัดเชียงใหม่ประกาศอนุญาตให้ปล่อยโคมลอยได้ สายการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้ยกเลิกเที่ยวบินจำนวน 44 เที่ยวบิน เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินจำนวน 25 เที่ยวบิน และมีการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศในวันที่ 1 – 2 มกราคม 2560 จำนวน 6 เที่ยวบิน พร้อมกันนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้จัดการแสดงดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 1 มกราคม 2560
 
29 ธันวาคม 2559 , 17:26 น. , อ่าน 1261  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย