เชียงใหม่ เปิดจุดบริการทั่วไทย ให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

  
    แขวงทางหลวงที่ 2 บูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดบริการทั่วไทย ให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ที่ บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 11 แยกสารภี ด้านขาเข้า จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เปิดจุดบริการทั่วไทย กรมทางหลวง ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 ขานรับนโยบายรัฐบาลในการดูแลพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา หรือการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว โดยตั้งจุดบริการทั่วไทย กรมทางหลวง เพื่อให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วง 7 วัน คือตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2560 ซึ่งให้บริการแนะนำเส้นทาง ให้บริการเครื่องดื่ม และจุดพักสำหรับผู้เดินทาง รวมถึงการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นให้ผู้เดินทางได้รับความสะดวกและปลอดภัย ตลอดจนเป็นการป้องกันบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
 
29 ธันวาคม 2559 , 17:55 น. , อ่าน 1298  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด