อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เตรียมพร้อมจัดการจราจรรองรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาล

  
    อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พร้อมจัดการจราจรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเที่ยวที่ดอยอินทนนท์ใช้บริการรถยนต์โดยสารสาธารณะเพื่อลดปัญหาการจราจร นายรุ่ง หิรัญวงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เตรียมพร้อมจัดการจราจรรองรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปี จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวบนดอยอินทนนท์ เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวก โดยเฉพาะด้านการจราจร ที่มีปริมาณยานพาหนะเข้ามาใช้บริการในเส้นทางถนนในอุทยานแห่งชาติเกินขีดความสามารถในการรองรับได้ของลานจอดรถ รวมถึงท้องถนนช่วงที่มีการจราจรคับคั่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมอินทนนท์ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และหมวดทางหลวงจอมทอง กิโลเมตรที่ 31 เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้านการจราจร การเจ็บป่วยฉุกเฉิน รวมถึงได้มีการกำหนดจุดควบคุมการจราจรบริเวณ กิโลเมตรที่ 36 ถึงกิโลเมตรที่ 39 ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยเพิ่มช่องจราจรอีก 1 ช่องในช่องขาขึ้น รวมเป็น 3 ช่องทางจราจร คือขึ้น 2 ช่องจราจร และลง 1 ช่องจราจร กำหนดจุดควบคุมการจราจรบริเวณ กิโลเมตรที่ 43 เพื่อควบคุมปริมาณรถให้ขึ้นไปยอดดอยอินทนนท์ให้เหมาะสมกับจำนวนพื้นที่จอดรถที่มีอยู่ ตลอดจนเพิ่มจุดจำหน่ายบัตรค่าบริการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ณ ศูนย์ร่วมบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวสถานีตำรวจภูธรจอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อลดความแออัดบริเวณด่านตรวจอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และจุดจำหน่ายบัตรค่าบริการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้จัดให้มีจุดบริการรถยนต์โดยสารสาธารณะในลักษณะวิ่งวนรับส่งขึ้นยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งมีจำนวนรถให้บริการไม่น้อยกว่า 40 คัน เพื่อลดปริมาณรถยนต์ของนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปยังแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 04.30-17.00 น. ในแต่ละวัน โดยกำหนดจุดให้บริการ 2 จุด ได้แก่ จุดบริการที่ 1 จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กิโลเมตรที่ 31 ไปถึงกิ่วแม่ปาน กิโลเมตรที่ 42 ให้บริการรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวทั้งแบบไปกลับวันเดียวที่ไม่ประสงค์จะนำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไป และ นักท่องเที่ยวที่พักค้างแรมบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และที่พักโดยรอบ จุดบริการที่ 2 จากกิ่วแม่ปาน กิโลเมตรที่ 42 ไปยังยอดดอยอินทนนท์ เน้นรับช่วงต่อนักท่องเที่ยวที่มาจากจุดบริการที่ 1 และนักท่องเที่ยวบริเวณกิ่วแม่ปาน และมหาธาตุเจดีย์นภเมธินีดล และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ โดยคิดค่าบริการในอัตราคนละ 100 บาท อย่างไรก็ตาม อยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นมาเที่ยวที่ดอยอินทนนท์ ใช้บริการรถยนต์โดยสารสาธารณะ เพื่อลดปัญหาการจราจรที่อาจจะติดขัดบนดอยอินทนนท์ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่นี้ และลดการเกิดอุบัตเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากไม่ชำนาญเส้นทางได้
 
30 ธันวาคม 2559 , 09:20 น. , อ่าน 1282  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด