รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เข้มข้น และต่อเนื่อง หลังสถิติการเกิดอุบัติเหตุพุ่งสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เข้มข้น หลังวันแรกของการเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และจำนวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุพุ่งสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เข้มข้นในทุกกรณี ภายหลังวันแรกของการเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย จำนวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุพุ่งสูงถึง 21 ครั้ง ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา 4 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ 21 คน มากกว่าปีที่ผ่านมา 5 คน และจำนวนผู้เสียชีวิต 2 คน ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยได้สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮล์ในร่างกาย หากพบปริมาณแอลกอฮอล์เกิน กว่าที่กฎหมายกำหนด ให้ส่งดำเนินคดีทันที ไม่มีการละเว้นและเลือกปฏิบัติ เน้นย้ำการบังคับกฎหมายกับผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ ที่กระทำผิดกฎหมายจราจรอย่างจริงจัง เข้มงวดและต่อเนื่องในทุกกรณี โดยเฉพาะยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุสูงสุด ให้นายอำเภอทุกแห่งเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบูรณาการ จุดตรวจ จุดสกัด และด่านชุมชน ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะช่วงผลัดเปลี่ยนเวรยาม หากพบเจ้าหน้าที่ประจำจุดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จะมีการดำเนินการทางวินัยทันที และให้นายอำเภอทุกแห่งตรวจสอบสถานประกอบการ และสถานบริการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชน เพิ่มการตั้งจุดบูรณาการร่วม 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง จำนวน 6 จุด บนเส้นทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ได้แก่ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง ดอยอ่างข่าง อำเภอฝาง ดอยคำและดอยสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม และแม่กำปอง อำเภอแม่ออน เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ภายหลังนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุรถตกเขา เนื่องจากไม่ชำนาญเส้นทาง ทั้งนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด จริงจัง และให้ปฏิบัติตามมาตรการ 10 รสขม รวมถึงประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทางศาสนา “1 อำเภอ 1 กิจกรรม” หรือ “สวดมนต์ข้ามปี” กิจกรรม “เปิดไฟหน้ารถ” เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเชิญชวนประชาชน ทำความดีเพื่อพ่อ “เลิกดื่ม เลิกขับเร็ว ร่วมใจใส่หมวกนิรภัย”
 
30 ธันวาคม 2559 , 17:52 น. , อ่าน 1250  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย