ผ่านมาแล้วสองวันสำหรับช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่พุ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา

  
    ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้กวดขันผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในหมู่บ้านชุมชนของตนเอง หวังลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หลังจากผ่านไปแค่สองวันในช่วง 7 วันอันตราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย ที่ห้องประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย โดยสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ซึ่งนับเป็นวันที่สอง จังหวัดเชียงใหม่มี อุบัติเหตุเกิดขึ้น 30 ครั้ง มากกว่าปี 2559 จำนวน 16 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ จำนวน 31 คน มากกว่าปี 2559 จำนวน 18 คน และมีผู้เสียชีวิต 4 ราย เป็นชายทั้งหมด ในพื้นที่ อ.แม่แตง อ.จอมทอง อ.เชียงดาว และอ.แม่ริม ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ รองลงมาคือรถปิคอัพ และรถเก๋ง สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ มาจากการขับรถเร็วเกินกำหนด และเมาสุรา ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในช่วงเวลา 16.01-20.00 น. และผู้ที่ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ด้านนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการเร่งด่วนให้นายอำเภอทุกแห่งและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกพื้นที่ กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจับยานพาหนะและผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยเฉพาะวันส่งท้ายปี ขณะเดียวกันให้นำคำสั่ง คสช.ที่46/2558 มาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เนื่องจากผ่านมาแค่สองวัน จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตสะสมแล้ว 6 ราย เกิดอุบัติเหตุสะสม จำนวน 51 ครั้ง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 52 คน ซึ่งมากกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ในช่วงเวลาเดียวกัน
 
31 ธันวาคม 2559 , 14:28 น. , อ่าน 1255  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด