ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดเวลารถขึ้น-ลงดอยสุเทพ

  
    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่กวดขันรถทุกชนิดที่เดินทางขึ้น – ลง ดอยสุเทพ ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ประกาศไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทาง พันตำรวจเอก สรายุทธ สงวนโภคัย รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนบางส่วนเดินทางกลับภูมิลำเนา และบางส่วนเดินทางท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมถึงช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการจราจรบนถนนหลายสาย โดยเฉพาะถนนที่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือรถทุกชนิดได้ปฏิบัติตามประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้กำหนดเวลาให้รถทุกชนิด ที่เดินทางขึ้น ลง ดอยสุเทพ ขึ้นลง เป็นเวลา คือ เวลาขึ้น ตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. และ 12.00-15.00 น. ส่วนเวลาลง ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. และ 15.30-18.00 น. และในกรณีที่มีปัญหาการจราจร เจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจเปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นและลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางดังกล่าวได้ทราบก่อน ตลอดจนห้ามรถทุกชนิด ขึ้น ลง บนถนนขึ้นพระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้นรถโดยสารสาธารณะที่กำหนดไว้ โดยถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในด้านการจราจรด้วย
 
31 ธันวาคม 2559 , 15:41 น. , อ่าน 1265  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด