พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวร่วมสวดมนต์ข้ามปี

  
    วัดสำคัญทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสวนมนต์ข้ามปี ตั้งแต่เวลา 22.30 น. วันที่ 31 ธ.ค. 2559 ต่อเนื่องถึงวันที่ 1 ม.ค.2560 มีประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธี สวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามวัดต่างๆเป็นจำนวนมาก โดยบรรยากาศที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 รวมทั้ง สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนา ทำสมาธิ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แทนการไปเฉลิมฉลองที่อื่น ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนา มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในการเริ่มต้นชีวิตของการต้อนรับศักราชใหม่ นอกจากนี้ ยังมีวัดต่างๆทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เกือบทุกวัดได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี ทำดีตามวิถีพ่อ วิถีไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อให้ประเทศไทย ประชาชน ครอบครัว และตนเองมีความสุขตลอดปีใหม่ 2560 ด้วย
 
1 มกราคม 2560 , 08:33 น. , อ่าน 1264  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด