วันที่ 3 ของ 7 วันอันตราย เชียงใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย สะสม 3 วัน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 7 ราย

  
    เข้าสู่ วันที่ 3 ในช่วง 7 วันอันตราย จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ทำให้ขณะนี้ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ของจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจ และด่านชุมชน ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของช่วง 7 วันอันตราย จังหวัดเชียงใหม่ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 33 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้บาดเจ็บ 38 คน ทำให้ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งสิ้นจำนวน 7 ราย เกิดอุบัติเหตุสะสม จำนวน 84 ครั้ง และมีผู้บาดเจ็บสะสม จำนวน 90 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ คือเมาสุรา ยานพานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่รถจักรยานยนต์ ด้าน นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงสูงไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการเข้มงวดกวดขันอย่างเต็มที่ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดกับคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มากกว่าเกิดกับนักท่องเที่ยว และสถานที่เกิดเหตุมากที่สุดอยู่ในอำเภอรอบนอก ถนนในหมู่บ้านและชุมชน โดยอำเภอที่มีอุบัติเหตุสูงสุด คือ อำเภอสันป่าตอง อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอแม่อาย ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้เน้นย้ำข้อสั่งการให้ทุกอำเภอแจ้งผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ด่านชุมชน เพื่อเฝ้าระวัง ตักเตือน และยับยั้ง ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเน้นเรื่องการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ การตรวจใบอนุญาตขับรถ การไม่สวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ทั้งนี้ หากพบผู้กระทำผิดให้ลงโทษในอัตรารุนแรงสูงสุดทุกกรณี
 
1 มกราคม 2560 , 14:26 น. , อ่าน 1287  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด