เชียงใหม่ เตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับนายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตก ถนนลื่น โดยเฉพาะเส้นทางขึ้น-ลงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เนื่องจาก กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ภาคเหนือตอนบนจะมีฝนตกต่อเนื่องถึง 3 มกราคม 2560 สืบเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศ ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ว่าในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-3 มกราคม 2560 จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ส่วนบริเวณเทือกเขาในภาคเหนืออากาศยังคงหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-8 องศาเซลเซียส จากลักษณะอากาศเช่นนี้ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีวิทยุด่วนที่สุดแจ้งนายอำเภอ, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง โดยเฉพาะอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ให้เตรียมมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศหนาวเย็น ฝนตกถนนลื่น และทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำ ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง คนในครอบครัว และสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง รวมทั้งให้ระวังอัคคีภัย โดยหลีกเลี่ยงการจุดไฟหรือก่อกองไฟในช่วงที่มีลมแรง และหากมีการก่อกองไฟเพื่อบรรเทาความหนาวเย็น ก่อนจะเข้านอนควรดับไฟให้เรียบร้อย ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว
 
1 มกราคม 2560 , 15:13 น. , อ่าน 1258  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด